Мета

  • популяризація сучасних математики, фізики, інженерії, що містить числові методи та аналіз даних з використанням сучасних технологій програмування;
  • пошук обдарованих юнаків та дівчат серед школярів старших класів;
  • розкриття та підтримка їх талантів, стимулювання розвитку нестандартного мислення, творчого підходу та пошуку нетривіальних інноваційних рішень;
  • мотивація до науково-дослідної діяльності;
  • сприяння пошуку однодумців, встановлення дружньої атмосфери та зародженню традицій проведення спільних досліджень мотивованими школярами;
  • сприяння професійній орієнтації молоді та подальша підготовка конкурентноспроможних фахівців високого рівня.